سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هنگامی که نزد آموزگار یا در مجلس های دانش نشستید، نزدیک هم شوید و برخی پشت برخی دیگربنشیند . مانند دوران جاهلیت پراکنده منشینید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

معرفی وبلاگ

این وبلاگ در زمینه آموزش شبکه و آموزش سیسکو فعالیت می کند.

عنوان: یادگیری  icdl و دوره های یادگیری شبکه
همراه با مدارکی معتبر و اساتیدی برتر

در سال1995 ، انجمن جوامع حرفهای انفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت
حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح
مهارتهای IT در سراسر اروپا بود .این گروه ویژه در سال 95 و اوایل96 ، آزمونهای
آزمایشی، برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال1996 ، گواهینامه اروپایی
راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس در سطح
بینالمللی مطرح شد . برنامه ECDL/ICDLتوسط بنیادECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره
میشود .این بنیاد که در سال 1997 تاسیس شد، سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن
بهبود، گسترش و تصدیق مهارتهای کامپیوتری و دانش IT است . در حال حاضر ICDL به مدرک
استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه
دروس ECDL است .بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین
کرده و آن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای
کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDL در
کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکتها،
این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتری میدانند .سازمانهای حمایت
کننده ازICDL ، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند .علاوه بر آن، این
گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر
اروپا تضمین می کند .

ICDLدر آسیا

در نتیجه رشد سریع و تقاضای روز افزون برای گواهینامه بینالمللی راهبری کامپیوتر
(ICDL) در بسیاری از کشورهای جهان، مقدماتی برای ترغیب به پذیرش ICDL در مناطق اصلی
آسیا نیز برنامهریزی شده است . به عنوان مثال سازمان ICDL Asia Pacific Limited به
منظور توسعه و پشتیبانی از ICDL در منطقه خاور دور تاسیس شده است
.
زبانICDL
از آنجا که انگلیسی یک زبان تجاری بین المللی است و تعداد زیادی
از افراد می خواهند گواهینامه بینالمللی IT آنها به زبان انگلیسی باشد .امتحانات
ICDL در اغلب کشورها به این زبان ارائه میشود، ولی در بعضی از نقاط اروپا امتحانات
به زبان محلی نیز انجام می شود چرا که متنهای به زبان محلی برای افرادی که روابط
بینالمللی ندارند، مناسب است .

نحوه اخذ مدرکICDL

ICDLبه هفت مهارت تقسیم شده است و متقاضی برای به دست آوردن مدرک ICDL باید در
امتحانات این هفت مهارت قبول شود. هر فردی بدون توجه به سن، جنس، تحصیلات، تجربه یا
پیش زمینه می تواند در این آزمونها شرکت کند . ثبت نام برای ICDL از طریق مراکز
مجاز برگزاری آزمون صورت می گیرد .پس از موفقیت در آزمون هر مهارت، مرکز برگزاری
آزمون، نتیجه را در یک پایگاه داده مرکزی ثبت میکند .برای کسب گواهینامهICDL ،
میتوان همه مهارتها را بهیکباره و یا با فاصله زمانی امتحان داد .اما باید طی 3 سال
از زمان شروع اولین آزمون، تمام هفت دوره را با موفقیت سپری کرد. وقتی فرد، تمام
آزمونها را با موفقیت پشت سر گذاشت، مدرک ICDL را دریافت خواهد کرد .برخی از مراکز،
فقط برگزار کننده آزمونها هستند، اما در بسیاری از مراکز آموزشیICDL ، دورههای
آموزشی جهت آماده سازی آزمون دهندگان نیز ارائه می شود .

چراICDL

مزایای ICDL برای افراد :این طرح برای کمک به افراد در منزل و محل کار در نظر
گرفته شده است .این مدرک در صورت ارائه به کارفرما، نشان میدهد که فرد، دارای
قابلیتهای تایید شده و به روز است ICDL .به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک
میکند با فراگیری مفاهیم اولیه مهارتهای کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با
کامپیوتر کار کنند.
مزایای ICDL برای کارفرمایان :قصد یک شرکت از ارتقای
مهارتهای کامپیوتری نیروی کار خود، حصول اطمینان از مصرف درست سرمایه است

ICDL .قابلیت کامپیوتری کارمندان را تضمین میکند .
ICDL -برای کارمندان،
مهارتهای کامپیوتری قابل ملاحظهای ایجاد می کند .
ICDL -سطوح توانایی IT را در
یک سازمان تضمین میکند.
ICDL -هزینههای پشتیبانی IT را کاهش می دهد.
ICDL -از
وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روشهای کاری غیر موثر IT میکاهد. دورههای آموزشی
زیادی وجود دارد که انتخاب را برای کارفرمایان و کارمندان مشکل کرده است
ICDL
.تعریفی استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارتهای کامپیوتری بوده که در سطح بینالمللی
مورد تایید است .همچنین این گواهینامه بین نیازهای کارفرمایان و مهارتهای کارمندان
تعادل ایجاد می کند .
ICDL هم اکنون معتبرترین مدرک کامپیوتری در سطح جهان است
که این مقبولیت، مرهون ارتباط آن با تمام افراد و پشتیبانی و کنترل سازمانهای حامی
آن است. در ایران نیز موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران به عنوان مرکز مجاز برگزاری
آزمون برگزیده شده است .این موسسه، علاوه بر برگزاری امتحان، دورههای آموزشی و
آمادگی آزمون را نیز برگزار میکند


95/5/26::: 10:40 ص
نظر()
  
  
<      1   2