سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
اساس حکمت، همراهی با حقّ است و فرمان بردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]