سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
گفتار حکیمان اگر درست باشد درمان است ، و اگر نادرست بود درد تن و جان . [نهج البلاغه]