سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
صبح و شب در فراگیری دانش بودن، نزد خدا برتر از جهاد در راه خدای است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]